----- KLAUZULA INFORMACYJNA -----

Odpus św. Rity 22.05.2020r. - kazanie, galeria zdjęc...

 

Tereny, na których ukształtowała się parafia Komorniki, były zamieszkałe od najdawniejszych czasów.
Świadczą o tym odkrycia archeologiczne, m.in. odkryto wielokulturową osadę produkcyjną datowaną na okres wpływów rzymskich i okres średniowieczny sprzed około 1900 lat. Jest to pozostałość stanowiska hutniczego. Zabytek ten jest reliktem osadnictwa pradziejowego na terenie dzisiejszej Opolszczyzny.

Parafia Komorniki obejmuje siedem miejscowości :
1. Łowkowice (1218, Lovcowici, Lowkowitz, Lobkowitz,
Jagershausen),
2. Komorniki (1245, Comomici Villa, Kommornik, Komornik, Kammersfeld),
3. Ściborowice (1305, Stiborowicz, Sczyporowice, Stiibendorff, Stiebendorf),
4. Jarczowice (1305, Jerczewicz, Jarczowitz, Heimatstreu),
5. Nowy Młyn (1635, Neumuhle), ó.Borek (1720, Borek, Waldwinkel),
7. Wesoła (1767, Wessola, Waldeslust).

Od 1667 do 1840 roku także wioska Rozkochów (Rosno-chau, RoBweide) wraz ze swoim kościołem była przyłączona do parafii komornickiej. (W nawiasach podano rok, z którego pochodzi pierwsza wzmianka o danej miejscowości oraz nazwy jakich kolejno używano).