.

Witamy na stronie parafii Komorniki

Obecny kościół jest prawdopodobnie już trzecim kościołem w parafii komornickiej. Należy przypuszczać, że Komorniki i Łowkowice otrzymały go krótko po przekazaniu ich przez Mieszka w 1245 roku cystersom.
Fakt tego przekazu został zatwierdzony przez księcia Władysława w 1274 roku, który jednocześnie nadał tym wsiom prawa niemieckie. W zwyczaju wówczas było, że większość osad zakładanych na prawie niemieckim otrzymywała jednocześnie swoje kościoły. Jednak pierwsza udokumentowana wzmianka o kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Komornikach pochodzi dopiero z 1494 roku. Wówczas jego proboszczem był Symonn Walter...

Ogłoszenia

 Myśli na niedzielę i nie tylko… 

Aleksander Sołżenicyn w jednej ze swoich książek pisał, że w stalinowskich czasach umierało życie duchowe w ludziach, ponieważ bardziej uwierzyli Stalinowi i partii, niż Bogu, który „krzyczał w ich sumieniach”. Ale oni nie mogli podnieść oczu w górę, jak naród wybrany, i popatrzeć na węża, nie mogli popatrzeć na Krzyż, ponieważ Stalin zniszczył wszystko, co mogło ludziom przypominać o Bogu.

 A czy dziś nie jest podobnie: my także zaczynamy bardziej wierzyć temu, co usłyszymy w telewizji, w radio, jesteśmy bardziej skłonni wierzyć temu, co wyczytamy w gazecie czy w internecie itd. A nie chcemy usłyszeć Boga, który krzyczy w naszych sumieniach. My jeszcze mamy tę możliwość, aby podnieść oczy i popatrzeć na Krzyż, aby popatrzeć na miłość w czynach, a nie słowach.

Kiedy będziesz siedzieć w domu i płakać nad swoim losem, kiedy stracisz nadzieję, kiedy twój krzyż będzie się wydawał za ciężki, podnieś oczy i popatrz na ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa Odkupiciela, On doda ci sił, On ci pomoże, On cię zbawi. 

 

Z życia parafii:​

ZAPRASZAM wszystkich do licznego i gorliwego zaangażowania się w modlitwę różańcową, odmawianą codziennie przed każdą poranną mszą św.

W dniach 16. 09. – 18. 09. przeżywać będziemy Triduum dla dzieci i młodzieży ku czci św. Stanisława Kostki.

Nasza Parafia organizuje pielgrzymkę do Lourdes: 31.03. –08.04.2019: ARS – AVIGNON – LOURDES – CARCASSONE – MONACO – TURYN.

Nasza Parafia organizuje wyjazd - 01.12.2018 (sobota) do ERFURTU na Jarmark Bożonarodzeniowy z zwiedzaniem.

DRODZY PARAFIANIE! Rada Parafialna na ostatnim swoim posiedzeniu 28.08. 2018 podjęła decyzję o przeprowadzeniu renowacji i konserwacji ołtarzy kościoła (głównego i bocznych wraz z figurami). Prace te rozpoczną się na wiosnę 2019 roku. Koszt to 129 000 PLN. Ofiary na ten cel można wpłacać bezpośrednio na konto: Bank Spółdzielczy Gogolin/ o. Strzeleczki 83 8883 1028 2004 4000 0387 0002. Tytuł: Ofiara na cele kultu religijnego.