----- KLAUZULA INFORMACYJNA -----

.

 

Niech Pan obdarzy Was Pokojem!
Słowami św. Franciszka z Asyżu życzę Wam Pokoju…
 
17 marca 2019 roku w Waszej wspólnocie parafialnej rozpoczną się Misje Święte, czas szczególnej łaski Bożej. Wasz Ksiądz Proboszcz darząc zaufaniem Zakon Braci Mniejszych – tradycyjnie nazywanych franciszkanami – zaprosił mnie, bym towarzyszył Wam w tym czasie łaski pełniąc rolę tego, który przemawia w Imię Boga. Wyrażam radość, że przybędę do Was jako Misjonarz Miłosierdzia, wysłany przez Papieża Franciszka, by nieść Miłosierdzie Boże…
Najważniejszym powodem organizowania Misji Świętych jest miłość, czyli troska Kościoła o rozwój i dobro poszczególnych osób i całych środowisk. Po grzechu pierworodnym człowiek nie potrafi rozwijać się w sposób spontaniczny i samoczynny. Przeciwnie, łatwiej przychodzi mu czynić zło, którego nie chce, niż dobro, którego bardzo pragnie. Człowiek potrafi sam siebie oszukiwać i krzywdzić albo tak pokomplikować sobie życie, że popada w depresję, rozpacz, stany samobójcze.
Misje są czasem spotkania z Chrystusem, który wie o tych wszystkich naszych słabościach i zagrożeniach. On nas kocha i zna. On stał się po to człowiekiem i po to przyszedł do nas, aby nasza radość była pełna, abyśmy wygrali życie już na tej ziemi, abyśmy z Jego pomocą już teraz budowali w sobie i wokół siebie Królestwo Boże: królestwo miłości i prawdy, sprawiedliwości i pokoju.
Tylko i wyłącznie Chrystus może w całej pełni objawić nam prawdę o nas samych i o naszym życiu. Bez Niego nie wiemy, kim jesteśmy i w jaki celu istniejemy. Bez Niego tak trudno jest nam odróżnić dobro od zła i żyć w świętości. Bez Niego niespokojne są nasze serca i poplątane stają się ścieżki naszego życia.
W tej sytuacji człowiek potrzebuje Zbawiciela, który nas nieodwołalnie kocha i w którym możemy stać się nowymi, niezwykłymi ludźmi, jak byli nimi bł. Matka Teresa z Kalkuty czy św. Jan Paweł II.
W naszych spotkaniach obok Pana naszego Jezusa Chrystusa będzie obecna także i Jego i nasza Matka – Maryja. Ona zna każdy nasz stan: była i przeżywała młodzieńcze lata, przeżywała swe własne macierzyństwo, była wdową, wcześniej utraciła także swoich rodziców i na koniec - patrząc po ludzku – pochowała także swego Jedynego Syna. Niech Jej wiara, nadzieja i miłość towarzyszą nam w tym świętym czasie. Niech Jej Osoba prowadzi nas w objęcia Jej Syna, Jezusa Chrystusa.
Niech czas Misji, będzie czasem zatrzymania się przed Bogiem, refleksji nad własnym życiem, a także podejmowania ważnych decyzji.

Drodzy Parafianie!
Gorąco jako misjonarz zapraszam Was na te Misje, a jednocześnie liczę na Waszą apostolską pomoc. Każdy w zakresie swojego środowiska niech coś zrobi, by kogoś przybliżyć do Boga podczas tych Misji Świętych.
Jedni pomogą modlitwą, ofiarowaniem swoich cierpień, inni dobrym słowem zachęty… Wszystkich proszę do zaangażowania się, do pomocy. Wielkie dzieło Misji Świętych jest naszym wspólnym dziełem. Polecam je gorąco modlitwie wszystkich, tak prywatnej, jak i wspólnej w rodzinach i parafii. Szczęść Boże.
Z franciszkańskim pozdrowieniem: „Pokój i Dobro”
O. Cherubin Krystian Żyłka OFM
Misjonarz Miłosierdzia

 

Witamy na stronie parafii Komorniki

Obecny kościół jest prawdopodobnie już trzecim kościołem w parafii komornickiej. Należy przypuszczać, że Komorniki i Łowkowice otrzymały go krótko po przekazaniu ich przez Mieszka w 1245 roku cystersom.
Fakt tego przekazu został zatwierdzony przez księcia Władysława w 1274 roku, który jednocześnie nadał tym wsiom prawa niemieckie. W zwyczaju wówczas było, że większość osad zakładanych na prawie niemieckim otrzymywała jednocześnie swoje kościoły. Jednak pierwsza udokumentowana wzmianka o kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Komornikach pochodzi dopiero z 1494 roku. Wówczas jego proboszczem był Symonn Walter...

Ogłoszenia

Myśli na niedzielę i nie tylko… 

Post i słowo Boże dla każdego chrześcijanina to dwa źródła prawdziwej życiowej drogi ku wszelakiej odnowie i przeżywaniu naszej życiowej paschy.

Post w biblijnym znaczeniu, szczególnie według Klemensa Aleksandryjskiego, polega nie tylko na powstrzymywaniu się od grzesznych wyborów, ale także od spraw zbytecznych, powierzchownych, obciążających ducha, od wszystkiego, co przywiązuje nas do wymiaru horyzontalnego, czyli jedynie do tego, co ziemskie. Prawdziwy post, post radykalny, ukazuje nam przykład Jezusa, a polega na… poście od nas samych. W tym rodzaju postu chodzi o odrywanie się od życia egoistycznego, a ukierunkowywanie się do życia dla innych. „Wyrzekać się egoizmu” – to jest najgłębiej odczytywany post w Ewangelii. Korzystając z języka św. Jana Chrzciciela, pościć to znaczy przykładać siekierę, aby odcinać się od wszelkich egoistycznych zachowań i wyborów, a iść drogami Bożych przykazań, a następnie ewangeliczną drogą błogosławieństw.

Drugim źródłem odnowy jest słowo Boże, którego winniśmy szczególnie słuchać, czytać, rozważać i próbować żyć Jego wskazaniami, natchnieniami i upomnieniami. Właśnie to słowo Boże jest ową siekierą, którą przykładamy do głównego naszego korzenia zła, słabości, przeciętności, aby go odcinać.

Największą potrzebą nas wszystkich jest pilniejsze korzystanie ze słowa Bożego, które ukazuje nam Pana Boga, odkupienie Jezusa Chrystusa, działanie w nas Ducha Świętego i nasze drogi życiowych powołań, aż do pełni rozwoju ludzkiego, duchowego i apostolskiego, które to czyni z naszego życia całkowity dar służby dla drugich.

Człowiek nigdy nie jest tak wielki jak wtedy, kiedy klęczy przed Bogiem.” św. Jan XXIII

 

Ofiary na renowację i konserwację ołtarzy kościoła (głównego i bocznych wraz z figurami), koszt to 129 000 PLN, można wpłacać bezpośrednio na konto: 

Bank Spółdzielczy Gogolin/ o. Strzeleczki

83 8883 1028 2004 4000 0387 0002                                        

Tytuł: Ofiara na cele kultu religijnego.

Misje św. w Parafii Nawiedzenia NMP w Komornikach, 17–24.03.2019

17. 03. 2019 NiedzielaMsze św. z nauką ogólną: 7.30, 9.00, 10.30
                                        14.00 Gorzkie Żale
18. 03. 2019 Poniedziałek - wiara
                                  7.30 Różaniec i okazja do Spowiedzi Św.
 8.00 Msza św. z nauką ogólną
16.00 Spotkanie dla dzieci ze Szkoły Podstawowej 1-6
17.30 Różaniec i okazja do Spowiedzi Św.
18.00 Msza św. z nauką ogólną
Nauka stanowa dla kobiet
21.00 Nabożeństwo Maryjne ze świecami
19. 03. 2019 Wtorek – Dzień pokutny
7.30 Różaniec i okazja do Spowiedzi Św.
8.00 Msza św. z nauką ogólną
16.00 Spotkanie dla dzieci ze Szkoły Podstawowej 1-6
17.30 Różaniec i okazja do Spowiedzi Św.
18.00 Msza św. z nauką ogólną i Nabożeństwo przebłagalne za grzechy Parafii
Nauka stanowa dla mężczyzn
21.00 Nabożeństwo Maryjne ze świecami
20. 03. 2019 Środa – Dzień pamięci o naszych zmarłych
7.30 Różaniec i okazja do Spowiedzi Św.
8.00 Msza św. z nauką ogólną
16.00 Spotkanie dla dzieci ze Szkoły Podstawowej 1-6
17.30 Różaniec i okazja do Spowiedzi Św.
18.00 Msza św. z nauką ogólną i procesja na cmentarz
21. 03. 2019 Czwartek – Dzień eucharystii
7.30 Różaniec i okazja do Spowiedzi Św.
8.00 Msza św. z nauką ogólną
17.30 Różaniec i okazja do Spowiedzi Św.
18.00 Msza św. z nauką ogólną
21.00 Nabożeństwo Maryjne ze świecami
22. 03. 2019 Piątek – DZIEŃ KRZYŻA
8.30 Różaniec i okazja do Spowiedzi Św.
9.00 Msza św. z nauką dla chorych z Sakramentem Chorych i błog. lurdzkim
17.00 Droga Krzyżowa i okazja do Spowiedzi Św.
18.00 Msza św. z nauką ogólną
Spotkanie dla młodzieży 7-8 klasa i starsi
21.00 – Nabożeństwo ze świecami ku czci św. Rity i św. Jana Pawła II
23. 03. 2019 Sobota – MARYJA W NASZYM ŻYCIU – ŚWIĘTO MIŁOŚCI
7.30 Różaniec i okazja do Spowiedzi Św.
8.00 Msza św. z nauką ogólną
11.00 Nabożeństwo dla matek w stanie błogosławionym i małych dzieci
17.30 Różaniec i okazja do Spowiedzi Św.
18.00 Msza św. w intencji małżeństw, rodzin z odnowieniem przysięgi małżeńskiej
24. 03. 2019 Niedziela – Zakończenie Misji św.kolekta dla ojca misjonarza
Msze św. z nauką ogólną 7.30, 9.00, 10.30
14.00 – GORZKIE ŻALE I NABOŻEŃSTWO KRZYŻA MISYJNEGO NA ZAKOŃCZENIE MISJI ŚW. 

 

 

 

Z życia parafii:​

W naszej parafii odbywają się nabożeństwa ku czci św. Rity z poświęceniem róż oraz ucałowaniem relikwii Świętej.

Jest ona patronką trudnych spraw rodzinnych i zwłaszcza w intencji ich rozwiązania się będziemy modlić. Prośby można przynosić do zakrystii lub wrzucać do skrzynki przed 22 każdego miesiąca. Nie bądźmy obojętni i pozwólmy, by św. Rita wsparła nas w tych trudach.

Nabożeństwa odbywają się 22. dnia każdego miesiąca o godzinie 18:00. Zapraszamy wszystkich, którzy borykają się z takimi sytuacjami bądź chcą wstawić się za kimś ze swego otoczenia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.

Nasza Parafia organizuje pielgrzymkę do Lourdes: 31.03. –08.04.2019: ARS – AVIGNON – LOURDES – CARCASSONE – MONACO – TURYN.

DRODZY PARAFIANIE! Rada Parafialna na ostatnim swoim posiedzeniu 28.08. 2018 podjęła decyzję o przeprowadzeniu renowacji i konserwacji ołtarzy kościoła (głównego i bocznych wraz z figurami). Prace te rozpoczną się na wiosnę 2019 roku.