----- KLAUZULA INFORMACYJNA -----

22.11.2019r.  - dzień modlitwy do św. Rity

17.30:    Koronka do św. Rity, odczytanie próśb i podziękowań

18.00:    Msza św.: W intencji próśb i podziękowań zanoszonych za wstawiennictwem św. Rity oraz jej czcicieli z poświęceniem róż

Prośby i podziękowania składamy do skrzynki

 

 

Witamy na stronie parafii Komorniki

Obecny kościół jest prawdopodobnie już trzecim kościołem w parafii komornickiej. Należy przypuszczać, że Komorniki i Łowkowice otrzymały go krótko po przekazaniu ich przez Mieszka w 1245 roku cystersom.
Fakt tego przekazu został zatwierdzony przez księcia Władysława w 1274 roku, który jednocześnie nadał tym wsiom prawa niemieckie. W zwyczaju wówczas było, że większość osad zakładanych na prawie niemieckim otrzymywała jednocześnie swoje kościoły. Jednak pierwsza udokumentowana wzmianka o kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Komornikach pochodzi dopiero z 1494 roku. Wówczas jego proboszczem był Symonn Walter...

Ogłoszenia

Myśli na niedzielę i nie tylko… 

Przeprowadzone kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych badania na temat poziomu zadowolenia z życia przyniosły zaskakujące dane. Pomimo wzrostu krajowego dochodu brutto liczba osób uznających się za szczęśliwych ludzi zmalała o dziesięć procent, czyli o czternaście milionów osób; ponadto wzrosła liczba pacjentów skarżących się na depresję. Ilość towarów w sklepach nie przekłada się na poziom zadowolenia społecznego. Co więcej, respondenci wyrazili opinię, że chętnie zgodziliby się na ograniczenie ze strony państwa artykułów dostępnych w sprzedaży.

Naukowcy analizujący wyniki ankiety jasno stwierdzają, że tak naprawdę niezadowolenie niektórych osób wypływa z braku umiejętności dokonywania wyboru. Jest to prostą konsekwencją reklamy, która dany produkt przedstawia jako najlepszy i niezastąpiony. W konsekwencji decyzja na zakup jednej rzeczy powoduje poczucie żalu z utraty innych przedmiotów, co owocuje rozgoryczeniem.

Wniosek jest prosty: skupienie dążeń człowieka – za wszelką cenę! – na rzeczach materialnych czyni go niewolnikiem i pozbawia prawdziwej wolności. Kupuje on reklamę i rozmija się z prawdą. Cena, jaką płacimy za wkroczenie na fałszywą ścieżkę, jest ogromna.(…) Pieniądz, cierpienie, ubóstwo i wyrządzona krzywda to ściany tygla codzienności, w których nasze serce zostanie jeszcze bardziej zahartowane albo spłonie. Wszystko zależy od naszego wyboru. Jeśli napełniliśmy nasze wnętrze Ewangelią, to ona pulsuje w nas jak ożywcze źródło. Ludzkie sumienie zanurzane w skwarze codzienności i obmywane wodą prawdy staje się twarde i niezniszczalne.

Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele. 

Z życia parafii:​

Nabożeństwa ku czci św. Rity odbywają się 22. dnia każdego miesiąca.

W ciągu dnia można wstąpić do kościoła na adorację relikwii św. Rity (główne wejście)

Nasza Parafia organizuje autokarowe pielgrzymki:

  • do GRECJI – śladami św. Pawła: 20.04. – 28.04.2020:. Zapisy również u pani Krystyny Majer, biuro Filplastu

Szczegóły dotyczące pielgrzymek w ulotkach wyłożonych na regale! 

DRODZY PARAFIANIE! Rada Parafialna na ostatnim swoim posiedzeniu 28.08. 2018 podjęła decyzję o przeprowadzeniu renowacji i konserwacji ołtarzy kościoła (głównego i bocznych wraz z figurami). Prace te rozpoczną się na wiosnę 2019 roku.

Ofiary na renowację i konserwację ołtarzy kościoła (głównego i bocznych wraz z figurami), koszt to 129 000 PLN, można wpłacać bezpośrednio na konto: 

Bank Spółdzielczy Gogolin/ o. Strzeleczki

83 8883 1028 2004 4000 0387 0002                                        

Tytuł: Ofiara na cele kultu religijnego.