----- INFORMACJA RODO -----

.

Witamy na stronie parafii Komorniki

Obecny kościół jest prawdopodobnie już trzecim kościołem w parafii komornickiej. Należy przypuszczać, że Komorniki i Łowkowice otrzymały go krótko po przekazaniu ich przez Mieszka w 1245 roku cystersom.
Fakt tego przekazu został zatwierdzony przez księcia Władysława w 1274 roku, który jednocześnie nadał tym wsiom prawa niemieckie. W zwyczaju wówczas było, że większość osad zakładanych na prawie niemieckim otrzymywała jednocześnie swoje kościoły. Jednak pierwsza udokumentowana wzmianka o kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Komornikach pochodzi dopiero z 1494 roku. Wówczas jego proboszczem był Symonn Walter...

Ogłoszenia

Myśli na niedzielę i nie tylko… 

Chrzest święty to sakrament, który możemy porównać do drzwi, przez które zostajemy wprowadzeni do Kościoła. Większość z nas została ochrzczona jako małe dzieci i nie pamiętamy dnia naszego chrztu. Dlatego też wielu ochrzczonych traktuje ten sakrament jako swego rodzaju formalność, do której nie wraca się więcej i nie pamięta się o niej. Dzisiejsze święto jest okazją abyśmy zastanowili się nad znaczeniem chrztu.

Dla Jezusa chrzest był początkiem nowego etapu życia. Przygotowywał się do niego poprzez czterdzieści dni modlitwy i postu na pustyni. Był tam kuszony, ponieważ szatan chciał Go odwieść od tego, by rozpoczął ten ważny nowy etap życia. Jezus zwyciężył jednak kusiciela i udał się nad Jordan.

Chrzest oczyszcza nas ze zmazy grzechu pierworodnego. Chrzest to także moment przyjęcia nas do Bożej rodziny. Każdy ochrzczony ma prawo od tego momentu nazywać się dzieckiem Boga, tak jak Jezus. Chrzest daje nam tożsamość dzieci Bożych. Co to oznacza? Nie jesteśmy na tej ziemi dziełem przypadku. Każdy z nas jest kimś ważnym, a nawet najważniejszym dla Boga, tak jak dla kochającego ojca każde jego dziecko jest najważniejsze. Bóg dał nam dary oraz talenty życiowe i chce, abyśmy je rozwijali. Co więcej, nasz Ojciec niebieski wierzy, że damy radę je rozwinąć. Jest On z nami także w trudnych chwilach, aby nas pocieszać i umacniać, tak jak był obecny w życiu Jezusa.

Papież Benedykt XVI uczył iż: kto otrzymał sakramenty chrztu i bierzmowania, niech pamięta, że stał się świątynią Ducha: mieszka w nim Bóg. Niech zawsze będzie tego świadom i niech postępuje tak, aby złożony w nim skarb wydawał owoce świętości.
Dziś niewielu ludzi tak spogląda na zadania wynikające z chrztu. Niewielu chce świadczyć o swej godności, świadczyć szacunkiem dla Boga i zachowaniem Jego prawa. Między nami i nieochrzczonymi jest wielka jakościowa różnica. W naszych rękach jednak jest możliwość ukazania tej różnicy życiem pełnym miłości, mądrości i ufności wobec Boga, naszego Ojca.

Ofiary na renowację i konserwację ołtarzy kościoła (głównego i bocznych wraz z figurami), koszt to 129 000 PLN, można wpłacać bezpośrednio na konto: 

Bank Spółdzielczy Gogolin/ o. Strzeleczki

83 8883 1028 2004 4000 0387 0002                                        

Tytuł: Ofiara na cele kultu religijnego.

 

 

Z życia parafii:​

W naszej parafii odbywają się nabożeństwa ku czci św. Rity z poświęceniem róż oraz ucałowaniem relikwii Świętej.

Jest ona patronką trudnych spraw rodzinnych i zwłaszcza w intencji ich rozwiązania się będziemy modlić. Prośby można przynosić do zakrystii lub wrzucać do skrzynki przed 22 każdego miesiąca. Nie bądźmy obojętni i pozwólmy, by św. Rita wsparła nas w tych trudach.

Nabożeństwa odbywają się 22. dnia każdego miesiąca o godzinie 18:00. Zapraszamy wszystkich, którzy borykają się z takimi sytuacjami bądź chcą wstawić się za kimś ze swego otoczenia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.

Nasza Parafia organizuje pielgrzymkę do Lourdes: 31.03. –08.04.2019: ARS – AVIGNON – LOURDES – CARCASSONE – MONACO – TURYN.

DRODZY PARAFIANIE! Rada Parafialna na ostatnim swoim posiedzeniu 28.08. 2018 podjęła decyzję o przeprowadzeniu renowacji i konserwacji ołtarzy kościoła (głównego i bocznych wraz z figurami). Prace te rozpoczną się na wiosnę 2019 roku.