.

Witamy na stronie parafii Komorniki

Obecny kościół jest prawdopodobnie już trzecim kościołem w parafii komornickiej. Należy przypuszczać, że Komorniki i Łowkowice otrzymały go krótko po przekazaniu ich przez Mieszka w 1245 roku cystersom.
Fakt tego przekazu został zatwierdzony przez księcia Władysława w 1274 roku, który jednocześnie nadał tym wsiom prawa niemieckie. W zwyczaju wówczas było, że większość osad zakładanych na prawie niemieckim otrzymywała jednocześnie swoje kościoły. Jednak pierwsza udokumentowana wzmianka o kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Komornikach pochodzi dopiero z 1494 roku. Wówczas jego proboszczem był Symonn Walter...

Ogłoszenia

 Myśli na niedzielę i nie tylko… 

Nasza pobożność, aby się Bogu podobała, musi być poparta naszym życiem. O pobożności nie świadczą liczne pacierze i długie nabożeństwa.

O niej świadczy wnętrze naszego serca, serca gotowego do ofiary. Pan Jezus chwali ewangeliczną wdowę, choć inni pewnie dawali więcej do skarbony. Dla Boga nie wielkość ofiary jest najważniejsza, ale szczerość intencji. Ona miała intencję uwielbienia Boga i dokonała tego skromnym, ale jakże znaczącym gestem. Pamiętajmy, że jeśli będziemy czynić wszystko z myślą o Bogu, nasza ofiara będzie mile przyjęta. Ale jeśli robimy coś na pokaz, to już tu, na ziemi, dostajemy zapłatę. Nie liczmy już na zapłatę w niebie.

Na niebo zarabiamy tylko i wyłącznie bezinteresownymi czynami.

 

Ofiary na renowację i konserwację ołtarzy kościoła (głównego i bocznych wraz z figurami), 

koszt to 129 000 PLN, można wpłacać bezpośrednio na konto:

Bank Spółdzielczy Gogolin/ o. Strzeleczki

83 8883 1028 2004 4000 0387 0002                                        

Tytuł: Ofiara na cele kultu religijnego.


 

Z życia parafii:​

W wtorek 13.11. PRZYPADA W NASZYM KOŚCIELE TRADYCYJNA WIECZNA ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU PLAN ADORACJI

Nasza Parafia organizuje pielgrzymkę do Lourdes: 31.03. –08.04.2019: ARS – AVIGNON – LOURDES – CARCASSONE – MONACO – TURYN.

Nasza Parafia organizuje wyjazd - 01.12.2018 (sobota) do ERFURTU na Jarmark Bożonarodzeniowy z zwiedzaniem.

DRODZY PARAFIANIE! Rada Parafialna na ostatnim swoim posiedzeniu 28.08. 2018 podjęła decyzję o przeprowadzeniu renowacji i konserwacji ołtarzy kościoła (głównego i bocznych wraz z figurami). Prace te rozpoczną się na wiosnę 2019 roku.