----- KLAUZULA INFORMACYJNA -----

.

Witamy na stronie parafii Komorniki

Obecny kościół jest prawdopodobnie już trzecim kościołem w parafii komornickiej. Należy przypuszczać, że Komorniki i Łowkowice otrzymały go krótko po przekazaniu ich przez Mieszka w 1245 roku cystersom.
Fakt tego przekazu został zatwierdzony przez księcia Władysława w 1274 roku, który jednocześnie nadał tym wsiom prawa niemieckie. W zwyczaju wówczas było, że większość osad zakładanych na prawie niemieckim otrzymywała jednocześnie swoje kościoły. Jednak pierwsza udokumentowana wzmianka o kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Komornikach pochodzi dopiero z 1494 roku. Wówczas jego proboszczem był Symonn Walter...

Ogłoszenia

Myśli na niedzielę i nie tylko… 

Aby pójść za Jezusem, musimy zrezygnować z kultury dobrobytu i urzeczenia chwilą przelotną.

                                                                                                                             (papież Franciszek)

   

Z życia parafii:​

Nabożeństwa odbywają się 22. dnia każdego miesiąca o godzinie 18:00. Zapraszamy wszystkich, którzy borykają się z takimi sytuacjami bądź chcą wstawić się za kimś ze swego otoczenia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.

Pielgrzymka Dzieci na Górę św. Anny odbędzie się w niedzielę 7 lipca. 

Nabożeństwo fatimskie z procesją  13.07.2019 sobota godz 17.00.

W niedzielę 21.07. po sumie (o godz. 10.30) błogosławieństwo kierowców oraz poświęcenie pojazdów mechanicznych ku czci św. Krzysztofa na placu przed „Stodołą” i nowym parkingu, ofiara przy tej okazji złożona (1 gr. od szczęśliwie przejechanego kilometra) jest przeznaczona dla naszych misjonarzy.

Nasza Parafia organizuje autokarowe pielgrzymki:

  • do GDAŃSKA, GDYNI, MALBORKA. Termin: 28.08. – 30.08. 2019! Zapisy u Pani Krystyny Majer w biurze Filplastu do 23.06. 2019

ORAZ

  • do GRECJI – śladami św. Pawła: 20.04. – 28.04.2020:. Zapisy również u pani Krystyny Majer, biuro Filplastu

Szczegóły dotyczące pielgrzymek w ulotkach wyłożonych na regale! 

DRODZY PARAFIANIE! Rada Parafialna na ostatnim swoim posiedzeniu 28.08. 2018 podjęła decyzję o przeprowadzeniu renowacji i konserwacji ołtarzy kościoła (głównego i bocznych wraz z figurami). Prace te rozpoczną się na wiosnę 2019 roku.

Ofiary na renowację i konserwację ołtarzy kościoła (głównego i bocznych wraz z figurami), koszt to 129 000 PLN, można wpłacać bezpośrednio na konto: 

Bank Spółdzielczy Gogolin/ o. Strzeleczki

83 8883 1028 2004 4000 0387 0002                                        

Tytuł: Ofiara na cele kultu religijnego.