Witamy na stronie parafii Komorniki

Obecny kościół jest prawdopodobnie już trzecim kościołem w parafii komornickiej. Należy przypuszczać, że Komorniki i Łowkowice otrzymały go krótko po przekazaniu ich przez Mieszka w 1245 roku cystersom.
Fakt tego przekazu został zatwierdzony przez księcia Władysława w 1274 roku, który jednocześnie nadał tym wsiom prawa niemieckie. W zwyczaju wówczas było, że większość osad zakładanych na prawie niemieckim otrzymywała jednocześnie swoje kościoły. Jednak pierwsza udokumentowana wzmianka o kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Komornikach pochodzi dopiero z 1494 roku. Wówczas jego proboszczem był Symonn Walter...

OgłoszeniaMyśli na niedzielę i nie tylko… 

 

Całe szczęście, że niewiara serca prowadzi do samopotępienia, czyli

skutecznego odcinania się od zbawiającej miłości Boga już tu, na

ziemi. Widząc owoce takiej postawy, człowiek ma czas na ponowne nawrócenie. Uwierzyć to przyjąć Zbawiciela, pozwolić Mu działać….

Wiara w Jezusa to nie jest końcowy egzamin – kiedyś, w przyszłości. To nie końcowa ocena jakiejś postawy, czynów, zbierania „Bożych” plusików i punkcików w dzienniczku, a zbawienie to nie podsumowujący test do rozwiązania. Wiara to jest mój dzisiejszy dzień i kierowanie każdą minutą tak, by nie zejść z Bożej światłości. To codzienne stawanie w prawdzie tak, by w którymś momencie nie obudzić się w kłamstwie. Wiara to codziennie większa miłość do czynienia dobra i oddawania Bogu tego, co słabe i grzeszne we mnie.

Wiara to nie jeden egzamin, ale każda chwila mojego życia. Jeżeli wierzysz, to codziennie spotykasz Jezusa. Jeżeli wierzysz, to Jezus jest najważniejszy w ciągu dnia. Jeżeli wierzysz, to Jezus daje ci odpowiedzi na twoje pytania. Jeżeli wierzysz, to kochasz być miłosierny. Jeżeli wierzysz, to o każdym powiesz coś dobrego. Jeżeli wierzysz, to szukasz momentów, by czynić dobrze. Jeżeli wierzysz, to nawet jeżeli wejdziesz w grzech, odwrócisz się od Jezusa, zapragniesz szybko do Niego wrócić. Jeżeli wierzysz…

A jeżeli dzisiaj stwierdziłeś, że nie wierzysz…? Proś o łaskę wiary… bo to nie jest egzamin, który będzie kiedyś. Wiara bowiem dzieje się dzisiaj!

 

Powołaniem każdego chrześcijanina jest dawać świadectwo o Chrystusie całym swoim życiem. Dawać świadectwo o Chrystusie przede wszystkim w życiu osobistym, przyjmując szczerze Ewangelię, zachowując Boże przykazania i kierując się w każdej sytuacji nauczaniem Pana. Chodzi o powołanie każdego z ochrzczonych, ale odnosi się to w sposób szczególny do małżonków, rodzina bowiem jest pierwszym «domowym Kościołem», w którym rozpoczyna się dzieło ewangelizacji nowych pokoleń.
(św. Jan Paweł II)


Z życia parafii:

Pielgrzymka do CHORWACJI - Medjugorje: 08 –14.04.2018r.

Przedświąteczne odwiedziny chorych :  26.03. od 8.00

Światowy Dzień Młodzieży 2018. - www.botafe.pl

Sakrament bierzmowania - 27.04. w Parafii Zielina-Kujawy

Czytaj więcej..