----- KLAUZULA INFORMACYJNA -----

NABOŻEŃSTWO DO ŚW RITY Wtorek  22.02.2022r. 

Odpus św. Rity 22.05.2020r. - kazanie, galeria zdjęc...

 

Die Gebetswache. Przykładem " adorowania i modlitwy w obecności Boga" jest święty Mikołaj z Flüe. Jako osoba modląca się stał się rozjemcą, który utorował drogę w konfliktach społecznych swego czasu pojednania i sprawiedliwego pojednania. Modląc się, stał się tłumaczem znaków czasu, modląc się, odpowiadał na wyzwania tamtego czasu.

CAŁODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMANTU W PIATKI OD GODZ.7.30

 

 

Obecny kościół jest prawdopodobnie już trzecim kościołem w parafii komornickiej. Należy przypuszczać, że Komorniki i Łowkowice otrzymały go krótko po przekazaniu ich przez Mieszka w 1245 roku cystersom.
Fakt tego przekazu został zatwierdzony przez księcia Władysława w 1274 roku, który jednocześnie nadał tym wsiom prawa niemieckie. W zwyczaju wówczas było, że większość osad zakładanych na prawie niemieckim otrzymywała jednocześnie swoje kościoły. Jednak pierwsza udokumentowana wzmianka o kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Komornikach pochodzi dopiero z 1494 roku. Wówczas jego proboszczem był Symonn Walter czytaj dalej...

 

Ogłoszenia Komorniki

Myśli na niedzielę i nie tylko…

Lektura Pisma Świętego. Roman Brandstaetter, pisarz katolicki pochodzenia żydowskiego, z wielką wdzięcznością wspomina swojego pobożnego dziadka, który w dzieciństwie brał go na kolana i uczył czytania Pisma Świętego. Dziadek mówił mu wtedy, że jest to księga Boża i że w niej znajdzie całą prawdę, znajdzie w niej naukę na wszelkie ży­ciowe sytuacje, odpowiedź na wszystkie pytania i wątpliwości. Te rady pisarz zapamiętał sobie na całe życie i rzeczywiście w Piś­mie Świętym znalazł łaskę nawrócenia na chrześcijaństwo, a potem natchnienie do tylu wspaniałych książek o umiłowanym Mesjaszu, o Zbawcy, którego tak bardzo ukochał.

Biblia ma być ciągle przez nas odczytywana. Pismo Święte nie może być przeczytane ani nawet czytane, musi być ciągle na nowo odczytywane. Za każdym kolejnym czytaniem tekstu biblijnego dostrzegamy jakiś inny, czasami głębszy wymiar, wczytujemy się w ten tekst. Można losowo otwierać Pismo Święte i czytać fragment strony, na której nam się otworzy. Następnie próbujemy sobie odpowiedzieć, co Bóg przez ten fakt lub myśl chce do nas w tym momencie powiedzieć.

Przed czytaniem trzeba się gorąco pomodlić, prosząc o światło Ducha Świętego. Następnie, czytając tekst, trzeba wnikać w myśl autora natchnionego, należy sobie zadawać pytanie, co autor chciał napisać, jaką wyrazić myśl czy pouczenie. Ma to więc być czytanie połączone z medytacją. Nie spieszyć się, nie czytać jak jakąś powieść czy gazetę. Reguła benedyktyńska mówi, że mnisi powinni przeznaczać na lekturę Pisma Świętego od 3 do 5 godzin dziennie. Stąd taka duchowość tego zakonu, która od wieków zadziwia świat. A nam mijają dni, tygodnie, a może i miesiące czy lata, i nie bierzemy Pisma Świętego do ręki.

Mamy czas na czytanie byle czego, tylko brakuje nam czasu na czytanie Pisma Świętego. Postanówmy sobie częściej niż dotychczas spotykać się z Bogiem, pochyleni nad świętymi kartami Biblii.


Z życia parafii:​

Zadbajmy oto by uczestnicząc we mszy św. za bliskich, czy to żyjących czy zmarłych, przystąpić do spowiedzi św. i przyjąć komunię św. w ich intencji!

Z racji Roku Eucharystycznego postarajmy się zadbać o to by dana rodzina, która zamówiła mszę św. oraz najbliżsi przystąpili do S. Pokuty i do Komunii św.


Porządek nabożeństw i list parafialny przy wejściu do kościoła.


 Zapisy do ogniska muzycznego <<<patrz tutaj>>> 


Ważne dla rodziców: kwalifikacje chrzestnego/chrzestnej:

Dla każdego dziecka należy wybrać dwoje rodziców chrzestnych: ojca i matkę. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być dwie osoby tej samej płci. W nadzwyczajnych przypadkach, wobec braku osób zdatnych do roli ojca lub matki chrzestnej, do udzielenia chrztu dziecku wystarczy chrzestny lub chrzestna.

Ze względu na zadanie chrzestnych w wychowaniu dziecka, Kościół stawia im następujące warunki: powinni ukończyć 16 lat, przyjąć sakrament bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Chrzestny wypełnia praktyki religijne, uczestniczy w niedzielnej Mszy św., może przystąpić do sakramentu pokuty i Komunii świętej (nie żyje w związku cywilnym czy w konkubinacie), uczyni wszystko, aby należycie wypełnić przyjmowany obowiązek bycia matką/ojcem chrzestnym. Nie można dopuszczać do pełnienia tej funkcji np. młodzieży nieuczęszczającej na katechizację. Wybór chrzestnych należy do rodziców dziecka. Miesiąc przed planowanym chrztem rodzice powinni zgłosić ten fakt w kancelarii parafialnej, przynosząc ze sobą dokumenty tożsamości, odpis aktu urodzenia dziecka oraz dane rodziców chrzestnych.


Ważne dla narzeczonych:

Zgłoszenie się do parafii celem poinformowania duszpasterza o zamiarze zawarcia małżeństwa, potwierdzenia daty ślubu oraz ustalenia daty na kanoniczne badanie przedślubne (protokół przedmałżeński) odbywa się na 3 miesiące przed datą ślubu


Od poniedziałku 1.03.2021 wprowadzony zostaje nowy zwyczaj składania ofiary za mszę św.(względy epidemiologiczne), otóż ofiarę składamy w kopercie na kielichu na bocznym ołtarzu przed mszą św.