----- KLAUZULA INFORMACYJNA -----

.

Witamy na stronie parafii Komorniki

Obecny kościół jest prawdopodobnie już trzecim kościołem w parafii komornickiej. Należy przypuszczać, że Komorniki i Łowkowice otrzymały go krótko po przekazaniu ich przez Mieszka w 1245 roku cystersom.
Fakt tego przekazu został zatwierdzony przez księcia Władysława w 1274 roku, który jednocześnie nadał tym wsiom prawa niemieckie. W zwyczaju wówczas było, że większość osad zakładanych na prawie niemieckim otrzymywała jednocześnie swoje kościoły. Jednak pierwsza udokumentowana wzmianka o kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Komornikach pochodzi dopiero z 1494 roku. Wówczas jego proboszczem był Symonn Walter...

Ogłoszenia

W miesiącu maj zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych do GORLIWEGO uczestnictwa w nabożeństwach majowych ku czci Maryi, Matki Bożej.

Nabożeństwa majowe w j. niemieckim odprawiane są w środy.

Myśli na niedzielę i nie tylko… 

Pierwszą rzeczą, którą Bóg uczynił, jest miłość. (Giorgos Seferis)
Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham (por. J 21, 16).

Wyznanie miłości – szczere wyznanie wiary. Jezus pyta Szymona Piotra o jego wiarę. Pyta go o to, czy dalej chce iść za Nim, świadczyć swoimi słowami i swoim życiem. On konsekwentnie, mimo iż pytanie pada trzykrotnie, odpowiada twierdząco. W konsekwencji słyszy od Jezusa słowa: Paś owce moje! Pójdź za Mną! (por. J 21, 17. 19). A my tymczasem lękamy się zrobić prosty znak krzyża w przestrzeni publicznej czy przed posiłkiem, boimy przyznać się, że chodzimy do kościoła, czasem z błahych powodów rezygnujemy ze spotkania z Jezusem w Eucharystii, bo wyjazd jest ważniejszy. Ale też z łatwością krytykujemy, obrażamy. 

Dlatego dzisiaj Jezus Chrystus ponownie każdego z nas, tak jak Szymona Piotra, chce zapytać: Czy miłujesz Mnie? Czy swoimi słowami, swoimi czynami, swoim życiem, a więc i swoją konkretną postawą w domu, wśród znajomych, w miejscu pracy chcesz powiedzieć: „Jezu, jesteś przewodnikiem mojego życia. Tobie wszystko oddaję. Prowadź mnie”?  Po jakimś czasie apostołowie świadomi swojej misji, zapytani o to, dlaczego nauczają mimo zakazów w imię Jezusa Chrystusa, udzielili arcykapłanowi takiej odpowiedzi: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi (por. Dz 5, 29). 

Gdybyśmy wiedzieli, jak bardzo kocha nas nasz Bóg, umarlibyśmy z radości! Nie wierzę, że są serca tak twarde, że nie kochają, kiedy widzą się tak kochane. (św. Jan Maria Vianney)

Z życia parafii:​

OBCHODY KU CZCI ŚW. RITY   Prośby i podziękowania składamy do skrzynki .  

ODPUST PARAFIALNY w naszej parafii będzie miał miejsce w ostatnią niedzielę maja 

w tym roku przypada on w niedzielę 26.05., wg. kalendarza liturgicznego Święto Nawiedzenia NMP przypada 31.05.

W naszej parafii odbywają się nabożeństwa ku czci św. Rity z poświęceniem róż oraz ucałowaniem relikwii Świętej.

Jest ona patronką trudnych spraw rodzinnych i zwłaszcza w intencji ich rozwiązania się będziemy modlić. Prośby można przynosić do zakrystii lub wrzucać do skrzynki przed 22 każdego miesiąca. Nie bądźmy obojętni i pozwólmy, by św. Rita wsparła nas w tych trudach.

Nabożeństwa odbywają się 22. dnia każdego miesiąca o godzinie 18:00. Zapraszamy wszystkich, którzy borykają się z takimi sytuacjami bądź chcą wstawić się za kimś ze swego otoczenia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.

DRODZY PARAFIANIE! Rada Parafialna na ostatnim swoim posiedzeniu 28.08. 2018 podjęła decyzję o przeprowadzeniu renowacji i konserwacji ołtarzy kościoła (głównego i bocznych wraz z figurami). Prace te rozpoczną się na wiosnę 2019 roku.

Ofiary na renowację i konserwację ołtarzy kościoła (głównego i bocznych wraz z figurami), koszt to 129 000 PLN, można wpłacać bezpośrednio na konto: 

Bank Spółdzielczy Gogolin/ o. Strzeleczki

83 8883 1028 2004 4000 0387 0002                                        

Tytuł: Ofiara na cele kultu religijnego.