----- KLAUZULA INFORMACYJNA -----

Odpus św. Rity 22.05.2020r. - kazanie, galeria zdjęc...

 

Zostań z nami, Panie, bo ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Chryste, promienny obrazie Ojca, Książę Pokoju, który jednasz Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem, Słowo odwieczne, które stało się Ciałem, w Tobie jedynie obejmiemy Boga. Ty, który stałeś się mały, aby mogło się spełnić nasze pragnienie poznania imiłości, daj nam szukać Cię żarliwie, wierzyć Ci w mrokach wiary, czekać na Ciebie z ciągle rozpaloną nadzieją, kochać Cię w wolności i radości serca. Spraw, abyśmy się nie dali zwyciężyć mocom ciemności i zwieść blaskom tego, co przemija. Daj nam przeto Twojego Ducha, aby On sam stał się w nas pragnieniem i wiarą, nadzieją i pokorną miłością. Wówczas będziemy Cię szukać, Panie, w nocy. Będziemy czuwać dla Ciebie w każdym czasie. Wtedy dni naszego życia śmiertelnego staną się jak wschodząca jutrzenka, w której przyjdziesz Ty, jaśniejąca Gwiazda Poranna, aby być wreszcie z nami jako Słońce, które nie zna zachodu. Amen. Alleluja