----- KLAUZULA INFORMACYJNA -----

Odpus św. Rity 22.05.2020r. - kazanie, galeria zdjęc...

 

Nowy Młyn - przysiółek oddalony około 3 km od kościoła. Na terenie obecnej miejscowości, krótko przed rokiem 1571, zbudowano staw rybny, zwany "Komornickim". Przy okazji jego budowy przygotowano też nad Osobłogą stanowisko na młyn, który tam wkrótce powstał. Ponieważ w Komornikach istniał już młyn wzmiankowany w 1532 roku, stąd ten drugi nazwano "Nowym". Tamtejsza kolonia wzięła nazwę właśnie od tego młyna.

O nowym młynie i powstającej obok niego osadzie po raz pierwszy wyraźnie mówi "Urbarz głogówecki" z 1635 roku. Młyn był własnością dominium ściborowickiego, a młynarz zobowiązany był płacić czynsz w naturze.
Pierwszym wymienianym z nazwiska młynarzem był Daniel Dreschel (1708) . W roku 1735 następcą jego został syn Andrzej. W 1785 roku młyn przejmowali kolejno : Henryk Langer, Franciszek Heppner i Jan Czernek. W 1876 młynarzem był Franciszek Adamietz, a po nim syn Paweł.

Od roku 1830 młyn posiadał też urządzenie do cięcia desek. W 1917 roku przeprowadzono remont. Koło młyńskie zastąpiono turbiną wodną. W roku 1925 młyn został sprzedany, a w jego miejsce uruchomiono elektrownię wodną, która pracowała do 1967 roku.
Wiadomo, że w 1876 roku w Nowym Młynie żyło 10 rodzin: 1 młynarz, 1 wycużnik, 4 zagrodników i 4 chałupników. Brak informacji, ilu wieś w tym czasie liczyła mieszkańców.
Obecnie Nowy Młyn liczy 42 mieszkańców.