----- KLAUZULA INFORMACYJNA -----

Odpus św. Rity 22.05.2020r. - kazanie, galeria zdjęc...

 

Wesoła - przysiółek Jarczowie położony około 4 km od kościoła.
Nazwa wsi wywodzi się od przymiotnika "wesoły" stosowanego w przeszłości do określania miejsc wesołych i przyjemnych, często tak nazywano karczmy. Zatem nazwa wsi Wesoła wyjaśnia jej genezę. Według zachowanej tradycji początek kolonii miała dać karczma dla robotników leśnych, pracujących w lasach należących do Jarczowie i Ściborowic.
Źródła podają, że była ona w posiadaniu rodziny Torków.

Czasu powstania Wesołej nie udało się ustalić, ale musiało to nastąpić na przełomieXVII i XVIII w., gdyż w roku 1767 było w osadzie już 5 rodzin. Kolonia ta była długo traktowana jako część Jarczowie.
W roku 1887 mieszkało w Wesołej 88 osób, w 1928 roku liczba ta zmalała do 62. Wesoła nadal powoli się wyludnia. Obecnie liczy 42 mieszkańców.