----- KLAUZULA INFORMACYJNA -----

Odpus św. Rity 22.05.2020r. - kazanie, galeria zdjęc...

 

Schola dziecięca powstała w 2009 roku, śpiewały w niej dzieci szkoły podstawowej i parę osób z szkoły gimnazjalnej. Grupę od początku prowadzi pani Alicja Janocha. Dzisiejszy skład scholi to dzieci szkoły podstawowej. Grupa tworzy oprawę liturgiczną ważnych świąt jak i uroczystości parafialnych.