----- KLAUZULA INFORMACYJNA -----

NABOŻEŃSTWO DO ŚW RITY Poniedziałek 22.03.2021r.  

Odpus św. Rity 22.05.2020r. - kazanie, galeria zdjęc...

Myśli na niedzielę i nie tylko…

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

 Teresa Neumann z Bawarii. Pochodziła ona z dobrej, katolickiej rodziny. W wieku dwudziestu lat doznała złamania kręgosłupa, gdy biegła z pomocą sąsiadom, których gospodarstwo stanęło w płomieniach. Skutkiem tego wypadku był całkowity paraliż nóg, a następnie, po innym gwałtownym upadku, także całkowita ślepota. Ojciec Teresy, żołnierz piechoty na froncie zachodnim, w czasie pierwszej wojny światowej, przywiózł jej z Francji obrazek Teresy od Dzieciątka Jezus, z klasztoru Lisieux. Młoda dziewczyna, unieruchomiona i niewidoma, zaczęła się modlić do swojej imienniczki. I oto 29 kwietnia 1923 r., w dniu beatyfikacji małej Francuzki, jej niemiecka imienniczka Teresa Neumann odzyskała wzrok. W dwa lata później, 17 maja 1925 r., podczas gdy Pius XI ogłosił świętą tę karmelitankę z Lisieux, Teresa Neumann odzyskała nieoczekiwanie władzę w nogach. Po roku miało miejsce inne ważne wydarzenie. Ta młoda, prosta dziewczyna, która nigdy nie słyszała o stygmatach zauważyła w okresie Wielkanocy, że na jej rękach i nogach, w boku i na głowie pojawiły się znaki Męki Pańskiej. Odtąd, przez 36 lat, aż do śmierci, poczynając od każdego czwartku wieczorem aż do piątkowego popołudnia doświadczać będzie Męki Chrystusa, brocząc obficie krwią, krew płynęła także z jej oczu. Od godziny 15:00 w piątek Teresa zapadała w głęboki sen, z którego budziła się rześka i radosna z zasklepionymi ranami w niedzielę rano, przeżywając na nowo tajemnicę Zmartwychwstania. Od dnia, gdy została naznaczona stygmatami, aż do końca życia nic już nie jadła ani piła, przyjmując tylko hostie Komunii. Oczywiście, robiono wszystko, aby zdemaskować ją jako symulantkę. Lekarze przysyłani w celu poddania jej kontroli najpierw podchodzili do sprawy sceptycznie, a w końcu dochodziło do głośnych nawróceń w obliczu tej zagadkowej sprawy. Świeckie komisje dochodziły do takiej samej konkluzji jak komisja kościelna: kobieta odżywiała się naprawdę jedynie Eucharystią. Warto dodać, że Teresa poza dniami Męki i Zmartwychwstania prowadziła normalne życie. Ci, którzy zetknęli się z Teresą zapewne odczuwali dotkniecie Boga. To dotknięcie prowadziło do duchowego spotkania z Nim.


Ważne dla rodziców: kwalifikacje chrzestnego/chrzestnej:

- Dla każdego dziecka należy wybrać dwoje rodziców chrzestnych: ojca i matkę. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być dwie osoby tej samej płci. W nadzwyczajnych przypadkach, wobec braku osób zdatnych do roli ojca lub matki chrzestnej, do udzielenia chrztu dziecku wystarczy chrzestny lub chrzestna.

- Ze względu na zadanie chrzestnych w wychowaniu dziecka, Kościół stawia im następujące warunki: powinni ukończyć 16 lat, przyjąć sakrament bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Chrzestny wypełnia praktyki religijne, uczestniczy w niedzielnej Mszy św., może przystąpić do sakramentu pokuty i Komunii świętej (nie żyje w związku cywilnym czy w konkubinacie), uczyni wszystko, aby należycie wypełnić przyjmowany obowiązek bycia matką/ojcem chrzestnym. Nie można dopuszczać do pełnienia tej funkcji np. młodzieży nieuczęszczającej na katechizację. Wybór chrzestnych należy do rodziców dziecka.

- Miesiąc przed planowanym chrztem rodzice powinni zgłosić ten fakt w kancelarii parafialnej, przynosząc ze sobą dokumenty tożsamości, odpis aktu urodzenia dziecka oraz dane rodziców chrzestnych.


Ważne dla narzeczonych:

- Zgłoszenie się do parafii celem poinformowania duszpasterza o zamiarze zawarcia małżeństwa, potwierdzenia daty ślubu oraz ustalenia daty na kanoniczne badanie przedślubne (protokół przedmałżeński) odbywa się na 3 miesiące przed datą planowanego ślubu.

Nauki przedmałżeńskie odbędą się w tym roku w terminie: 21.02. w Komornikach o 15.15; zaś pozostałe nauki odbędą się o godz. 15.45 w Strzeleczkach.


Od poniedziałku 1.03.2021 wprowadzony zostaje nowy zwyczaj składania ofiary za mszę św.(względy epidemiologiczne), otóż ofiarę składamy w kopercie na kielichu na bocznym ołtarzu przed mszą św.


Z życia parafii:​

Porządek nabożeństw i list parafialny przy wejściu do kościoła.

 Zapisy do ogniska muzycznego <<<patrz tutaj>>> 

Wiecej ogłoszenia  KOMORNIKIWiecej ogłoszenia DOBRA

Z racji Roku Eucharystycznego postarajmy się zadbać o to by dana rodzina, która zamówiła mszę św. oraz najbliżsi przystąpili do S. Pokuty i do Komunii św.